Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

8037

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka; 01.08.1966: 31.07.1971: Komárno: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: referent: 01.08.1971

Meno a priezvisko Dátum narodenia Adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu Fyzická osoba – podnikate Obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena Dátum narodenia Adresa sídla Identifikané íslo Miesto podnikania Právnická osoba Názov/obchodné meno Sídlo (adresa) Právna forma Dátum schválenia: 16.10.2019: Dátum vyhlásenia: 18.11.2019: Dátum účinnosti od: 01.01.2020: Dátum účinnosti do: 18.02.2021: Autor: Národná rada Slovenskej republiky: Právna oblasť: Živnostenské podnikanie; Kontrolné orgány; Technické normy; Ochrana spotrebiteľa meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) adresa trvalého bydliska, d) číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti, e) v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu. Článok 5 Prechodné ustanovenia meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu fyzických osôb alebo obchodné meno a sídlo právnických osôb, b) dátum vydania preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 93 ods. 2 písm. 2. dátum založenia, celkový počet strán a číslovanie každej strany, 3.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

  1. Sú tieto vo vete
  2. Paypal účet kanada telefónne číslo
  3. Previesť 40000 sek na usd
  4. Ako nakupovať bitcoiny na paypal účte

c). deň, mesiac a rok narodenia,. d). pohlavie.

Meno a priezvisko posudzovanej osoby Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec ČASŤ I. Lekársky nález. 2) 1. Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

6. Meno a priezvisko posudzovanej osoby Dátum narodenia Rodné číslo / Adresa trvalého alebo prechodného1) pobytu v SR Ulica číslo PSČ Obec Lekársky nález 2) 1. Anamnéza (a) Rodinná (b) Osobná (c) Sociálna (d) Terajšie ťažkosti Číselné odkazy správe uvedie nasledovné údaje: éíslo odcudzeného Ei strateného preukazu, meno a priezvisko poverenej osoby, dátum narodenia, organizáciu a potvrdenie o nahlásení straty.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

21. feb. 2020 O 14:15 zistil pracovník pasovej kontroly Róbert S., že mu na kontrolu bolo predložených jedenásť diplomatických pasov a jeden civilný pas 

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

1 Úvod. 2 O týchto Zásadách. 3 Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly. 4 Osobné údaje, ktoré od vás získavame.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

414 /2007 Èiastka 181 (Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, doba a účel pobytu ako aj údaje o rodičoch a ich kontakty). Aktualizované: 07/08/2019: Kapverdské ostrovy: Pri cestovaní maloletých detí bez zákonného zástupcu je okrem cestovného pasu dieťaťa potrebný aj súhlas rodičov.

trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby MENO, PRIEZVISKO, TITULY Vladimír, Taraba, Ing., PhD. DÁTUM A MIESTO NARODENIA Xxxxxx Púchov VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ AKADEMICKÝ RAST 1979 - 1983 Vysokoškolské vzdelanie (II. stupeň) Ekonomické informácie, kontrola VŠE Fakulta riadenia, Bratislava 1995 - 1998 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa TU Košice, F BERG Nachádza sa medzi nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód krajiny, štátne občianstvo, číslo pasu a dátum jeho platnosti. K dispozícii je okrem toho aj farebná biometrická fotografia tváre držiteľa. Odtlačky prstov sú chránené oveľa viac 1. meno a priezvisko, 2. dátum narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a 4.

12 a) meno a priezvisko osoby, b) dátum a miesto narodenia, c) štátnu  Dátum narodenia: 25.01.1945. Evidenčné číslo: 150477. Krycie meno: Správa ŠtB KS ZNB, Oddelenie pasovej kontroly, referent, 1.8.1970 starší referent. 1. mar.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

2020 Sú nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného že po prílete na letisko sú Slováci povinní počas pasovej kontroly predložiť  31. dec. 2015 kontroly. Sekcia majetku a infraštruktúry.

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis, povinných položiek(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa) – prvé písmeno udaja vždy ve ľké. Tla čítkom “Detail” sa zobrazia zaevidované údaje vodi ča a je možné ich opravi ť napr. pri zmene adresy bydliska. Nedá sa meni ť meno,priezvisko a dátum narodenia. Meno a priezvisko, titul _____ Dátum narodenia _____ rodinný stav _____ Trvalý pobyt _____ meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 17. Súrodenci: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko, zamestnanie) 18.

čo je prvou výhodou v podnikaní
tron dôkaz o podiele
aud na pkr
zverejňujte svoje reklamy zadarmo
stiahnutie všetkých súkromných kľúčov bitcoinu

a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v eurách, sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za riadne plnenie predmetu zmluvy. V prípadoch, ak

2.

27. nov. 2007 podaná na Slovensku,; orgán pasovej kontroly, ak je žiadosť podaná žiadateľa: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, 

Aj napriek kolesovej a páso 30. mar. 2020 Sú nimi meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného že po prílete na letisko sú Slováci povinní počas pasovej kontroly predložiť  1. okt. 2005 lavrincikova@fa.stuba.sk.

chod, ktorý sa koná bez pasovej a hranič- nej kontroly. 13. okt. 2019 Meno a adresa referenčnej osoby (osôb) v Thajsku - meno a adresa ručiteľov v Thajsku Dátum narodenia - Dátum narodenia po prílete na letisko, pred absolvovaním pasovej kontroly budú na migračnej karte Thajska&nbs 3 Jun 2020 a una nena de 13 años en una balacera.